Susza w gminie Połczyn-Zdrój

IUNG Puławy w komunikacie z dn. 31.07.2019 r. potwierdził wystąpienie suszy  w gminie Połczyn-Zdrój   na glebach:

–  kategorii I  – GLEBY BARDZO LEKKIE w uprawach zbóż  ozimych i jarych, rzepaku ozimego, roślin strączkowych , kukurydzy , ziemniaków, warzyw gruntowych, krzewów owocowych,  drzew owocowych, truskawek, roślin strączkowych.

kategorii II – GLEBY LEKKIE  w uprawach zbóż  jarych, roślin strączkowych, kukurydzy , warzyw gruntowych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych.

Przed złożeniem wniosku do burmistrza z prośbą o szacowanie strat należy zweryfikować czy działki ewidencyjne na  których położone są uprawy należą do gleb bardzo lekkich i lekkich Informacja o kategoriach gleb łącznie z numerem działki ewidencyjnej jest zwarta na stronie IUNG PUŁAWY  http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/ . Aby odszukać swoje działki ewidencyjne należy odszukać gminę , miejscowość, czy obręb posługiwać się suwakiem zamieszczonym na mapie z lewej strony dokonując maksymalnego powiększenia.

Wnioski są do pobrania w biurze podawczym w Połczynie –Zdroju lub można pobrać ze strony ZODR Barzkowice – Niekorzystne zjawiska  atmosferyczna. www.zodr.pl

Materiał nadesłany przez Helenę Lech