Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” zaprasza na spotkanie: „Promocja zdrowia psychicznego” w nowogardzie

W dniu 19 listopada 2016r., w godz. 14.00-20.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, przy Placu Wolności 8, odbędzie się spotkanie: „Promocja zdrowia psychicznego”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”.

W ramach spotkania zaplanowane zostało:

-wernisaż malarstwa członkiń stowarzyszenia „Więź”: Liliany Chudzik i Małgorzaty Krawczyk
-wernisaż obrazów z puzzli Pana Damiana (wielokrotnie nagradzany za swoje prace)
-czytanie poezji członka stowarzyszenia „Więź” Pana Mariusza
-prezentacja multimedialna Prezesa Stowarzyszenia „Więź” Marii Kapuścińskiej p.t. „Promocja zdrowia psychicznego”

Podczas spotkania będzie istniała możliwość odbycia indywidualnej konsultacji z psychologiem, jak również skorzystania z poczęstunku przy muzyce oraz innych atrakcji. Coraz więcej osób doświadcza problemów ze zdrowiem psychicznym. Poprzez organizowane spotkanie Stowarzyszenie pragnie przedstawić społeczeństwu faktyczny obraz osób doświadczających kryzysów psychicznych oraz przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji.
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” organizuje niniejsze wydarzenie w związku z realizacją kampanii MISTRZOWIE ŻYCIA, mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie chorób związanych z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wzrost akceptacji społecznej dla osób dotkniętych tymi schorzeniami. W ramach zaplanowanych działań prowadzony jest Punkt Konsultacyjny z dyżurami eksperta służącego poradą osobom potrzebującym wsparcia lub poszukującym informacji o zaburzeniach psychicznych.

Ponadto prowadzona jest intensywna kampania na portalu społecznościowym Facebook na profilu Stowarzyszenia pod adresem https://www.facebook.com/WiezSzczecin/ oraz na jego stronie www http://www.wiez.org.pl/dzialalnosc/kampania-mistrzowie-zycia/ .

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu „Promocja zdrowia psychicznego” w Nowogardzie, dalszego przekazywania informacji o spotkaniu, jak również odwiedzania naszego profilu na FB i strony www oraz aktywnego włączania się w naszą misję szerzenia wiedzy o zaburzeniach psychicznych!
Kampania MISTRZOWIE ŻYCIA realizowana jest przez Stowarzyszenie „Więź” w okresie: 15.07.2016-15.12.2016r. w ramach zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym w 2016 roku p.n. „MISTRZOWIE ŻYCIA – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zwiększenia akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi” współfinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”
ul. Arkońska 17-18
tel. 91 829 01 02
e-mail:wiez@wiez.org.pl

www.wiez.org.pl

https://www.facebook.com/WiezSzczecin/

Osoba do kontaktu:
Maria Jolanta Makulska-Kapuścińska – Prezes Stowarzyszenia „Więź”
tel. 600 768 693
e-mail: wiez@wiez.org.pl