„Środa z funduszami na rozwój przedsiębiorczości”

plakat

Szanowni Państwo!
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn.: „Środa z funduszami na rozwój przedsiębiorczości”, które odbędzie się 07 grudnia br. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy 28 Lutego 16.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o możliwości pozyskania środków unijnych przez przedsiębiorców na:
1) inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne oraz prawne prowadzące do:
• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,
2) projekty badawczo–rozwojowe przedsiębiorstw prowadzące do powstawania innowacyjnych usług/produktów,
3) szeroko rozumiany rozwój za pomoc środków bezzwrotnych oraz niskooprocentowanych pożyczek.

Spotkanie prowadzone będzie przez Specjalistów ds. Funduszy Europejskich Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne. Planowane zakończenie – godz. 13:00.Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub tel./fax. 94 372 92 47) lub elektroniczne (e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 06.12.2016 r. do godz. 12:00.

Informujemy, iż niniejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach i szkoleniach.

Organizator szkolenia:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku
Ul. 28 Lutego 16
78 – 400 Szczecinek
Tel.: 94 372 92 50 lub 94 372 92 47
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Zaprasza zespół LPI:
Magdalena Wójciszyn
Joanna Grosicka