Sprzedaż udziałów w Spółce Energetyka Cieplna sfinalizowana

W dniu 20 kwietnia 2012 podpisana została umowa sprzedaży udziałów w Spółce Energetyka Cieplna w Połczynie-Zdroju za 800 tys. zł plus kolejne 800 tys. na inwestycje.

Nabywcą jest Szczecińska Energetyka Cieplna sp. z o.o., która kupiła udziały w spółce za kwotę 800 tys. zł. W umowie zagwarantowano zachowanie etatów i warunki pracy dla obecnego personelu na okres trzech lat. Spółka przyjęła zobowiązanie na przeprowadzenie modernizacji kotłowni na kwotę nie mniejszą niż 800 tyś zł.
-Warto podkreślić, że zawarta umowa, oprócz kwoty sprzedaży udziałów spółki za – 800 tys. zł – zawiera również zobowiązanie przeprowadzenia przez nabywcę, inwestycji związanych z zaopatrzeniem w ciepło odbiorców na terenie Gminy na kwotę kolejnych 800 tys. złotych – poinformował Mirosław Pierz, zastępca burmistrza Połczyna-Zdroju. –Infrastruktura ciepłownicza należąca dotychczas do gminy, a w szczególności linie przesyłowe, wymaga pilnych nakładów na modernizację, dlatego dzięki warunkowi zawartemu w umowie, samorząd Połczyna-Zdroju uniknął kosztu przeprowadzenia tych inwestycji z własnych środków, czyli pieniędzy podatników. To również należy wziąć pod uwagę w bilansie całej transakcji – dodał wiceburmistrz.