Spotkanie samorządu i przedsiębiorców

Na początku roku burmistrz Barbara Nowak i przedstawiciele Rady Miejskiej spotkali się z przedsiębiorcami z terenu miasta i gminy.
Na spotkaniu burmistrz Barbara Nowak przedstawiła multimedialną prezentację obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, jak również omówiła perspektywy rozwoju i plany inwestycyjne na najbliższe lata. Na temat bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy wypowiedział się komendant Komisariatu Policji, nadkomisarz Robert Gaj. Następnie każdy z przedsiębiorców krótko przedstawił działalność swojej firmy i omówił swoje plany na przyszłość. Wiele miejsca w dyskusji poświęcono współpracy i wzajemnym oczekiwaniom samorządu i podmiotów gospodarczych, szczególnie z branży uzdrowiskowo-turystycznej, jako wiodącej dziedziny lokalnej gospodarki. (tao)

Spotkanie samorządu i przedsiębiorców