Społecznik zintegruje Sołectwo Szeligowo

Grupa nieformalna w składzie: Anna Wilk – Lider oraz Piotr Wardak i Anna Zientara – mieszkańcy Sołectwa Szeligowo wspólnie złożyli wniosek w ramach naboru „Społecznik” na lata 2019- 2021. Patronem grupy nieformalnej jest Lokalna Organizacja Turystyczna „POLODOWCOWA KRAINA DRAWY I DĘBNICY” z siedzibą w Połczynie – Zdroju.

Wniosek pt. „Wiejskie miejsce integracyjne w Szeligowie ” otrzymał  pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną. W dniu 25.06.2019r. w Świdwinie została zawarta umowa na realizację operacji pomiędzy Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie, a LOKALNĄ ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ „POLODOWCOWA KRAINA DRAWY I DĘBNICY” z siedzibą w Połczynie – Zdroju. W ramach zadania na terenie sołectwa zostanie utworzone nowe miejsce integracyjne dla mieszkańców – zakupiony zostanie grill betonowy oraz materiały drewniane do budowy 4 szt. ławek. Na zakończenie projektu przy zaangażowaniu społeczności lokalnej zostanie zorganizowany Piknik Międzypokoleniowy.

Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej i upowszechnianie aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez

utworzenie miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa oraz współpracę mieszkańców sołectwa z członkami grupy nieformalnej.

Umowa Nr – 38/C/2019 na udzielenie Mikrodotacji w ramach programu Społecznik na lata 2019-2021

Termin realizacji projektu – od 31.07.2019r. – 08.09.2019r.

Kwota dotacji – 4.000,00zł.

Wkład osobowy – 1.350,00 zł.

Całkowity koszt realizacji projektu – 5.350,00 zł.

Anna Wilk

Lider Grupy nieformalnej

Sołtys Sołectwa Szeligowo

#PomorzeZachodnie  #społecznik  #ProgramSpołecznik #KARR