Spełnili marzenie o własnym „M”

Połczyńska Akcja Mieszkanie „za grosze” najlepszym sposobem na własne „M”. Dzisiaj (piątek, 22. Maja 2020 r.), przekonali się o tym kolejni szczęśliwi nabywcy.

Państwo Sylwia i Łukasz Szyrwiel podpisali umowę kupna najmowanego dotychczas od gminy lokalu mieszkalnego. W poczet ceny zaliczono nakłady własne poniesione na remont lokalu, a także zastosowano bonifikatę w wysokości aż 85%. Akt notarialny w imieniu Gminy podpisała Zastępca Burmistrza Emilia Mazur.

Gratulujemy nabywcom!

W ramach Akcji Mieszkanie „za grosze”, własne cztery kąty można nabyć nawet za jedynie 15% wartości. A jeśli to stanowi przeszkodę, możliwe jest rozłożenie ceny na dogodne raty, nawet na dziesięć lat. To po to, aby seniorzy pozostawili coś swoim dzieciom w posagu. Ale przede wszystkim po to, aby mieszkańcy gminy Połczyn-Zdrój mieli do czego wracać, czuli się związani ze swoim miastem i gminą.

Jak się zabrać do zakupu? Aby stać się właścicielem lokalu należącego obecnie do Gminy Połczyn-Zdrój, obecny najemca powinien złożyć stosowny wniosek do Burmistrza. Aby maksymalnie ułatwić nabycie mieszkań, do obsługi wytypowano dwóch urzędników: Adam Korszyłowski i Mariusz Matysek czekają na zainteresowanych w pokoju nr 206 urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju, nr tel. (94) 36 661 26. Tam można złożyć wniosek i uzyskać pomoc oraz wszelkie informacje.

Od kwietnia ub. roku Sejm wprowadził zmiany w przepisach. Na ich skutek lokatorów mieszkań komunalnych w najbliższych latach mogą czekać podwyżki czynszów związane ze zmianami kryterium dochodowego.