SPALANIU ODPADÓW MÓWIMY NIE !

Szanowni mieszkańcy, zwracamy się z apelem i prośbą o niepalenie odpadów komunalnych w ogniskach i w domowych piecach.

            Przy spalaniu odpadów do środowiska uwalnianych jest wiele szkodliwych substancji, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka.

            Podczas spalania śmieci emitowane są do atmosfery szkodliwe substancje takie jak: dwutlenek siarki, tlenek węgla, cyjanowodór, chlorowodór, dwutlenek azotu i tlenek azotu, zanieczyszczenia pyłowe (tzw. PM10 i PM2,5), a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami.

            Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.

                Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii.

            Ponadto w efekcie spalania śmieci w domowych warunkach powstają uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych, co generuje dodatkowe koszty. 

            Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) – Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5.000 zł, a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności.

Czy wiesz, że:

  • Stężenia zanieczyszczeń wydobywających się z domowych kominów wielokrotnie przewyższają dopuszczalne stężenie tych substancji w powietrzu!
  • Niecałe 2 mg dioksan może zabić 80 kilogramowego człowieka!
  • Spalając 1 kg pianki poliuretanowej (występuje np. w odzieży i obuwiu) wytwarza się 50 litrów cyjanowodoru, który w połączeniu z wodą tworzy jedną z najsilniejszych trucizn – kwas pruski!
  • Spalając 1 kg polichlorku winylu PCW wytwarza się aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy niszczący kwas solny!
  • Kominy domów znajdują się na niedużej wysokości, co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr. Skutkiem tego jest wzrost zanieczyszczeń w powietrzu w naszym najbliższym otoczeniu!
  • Spalanie śmieci w domowych piecach powoduje osadzanie się tzw. sadzy mokrej w przewodach kominowych, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego bądź nawet pożar!