SEMINARIUM dla sołtysów i rolników

W dniu 07.05.2014r. w godz.10.00-13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie (ul.Mieszka 1-go 16) odbędzie się Seminarium.

Program Seminarium:

1.PROW 2014-2020 oraz tegoroczne Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program Rolnośrodowiskowy” objętego PROW 2007-2013 (Dorota Metera, członek Komitetu Monitorującego PROW)

2.Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych- omówienie tegorocznych zmian (Helena Lech, ODR Świdwin)

3.Powierzchnia ewidencyjno-gospodarcza zmiany, różnice i jej wpływ na płatności (przedstawiciel biura powiatowego ARIMR Świdwin)