Urząd Miejski

 • BURMISTRZ POŁCZYNA-ZDROJU – BARBARA NOWAK
  Wykształcenie wyższe, absolwentka Politechniki Poznańskiej.
  W okresie 1996-2001 zastępca burmistrza Połczyna-Zdroju, od 2001 roku Burmistrz Połczyna-Zdroju.
  tel. 94 366 61 11, fax. 94 366 61 05, burmistrz@polczyn-zdroj.pl
 • ZASTĘPCA BURMISTRZA POŁCZYNA-ZDROJU – MIROSŁAW PIERZ
  tel. 94 366 61 11, fax. 94 366 61 05
  zastepca@polczyn-zdroj.pl
 • URZĄD MIEJSKI W POŁCZYNIE-ZDROJU – plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój, tel. 94 366 61 00, 94 366 61 11 (sekretariat)
  fax 94 366 61 05, e-mail: urzad@polczyn-zdroj.pl
 • SKARBNIK GMINY – tel. 94 366 61 41
 • REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI, INWESTYCJI I BUDOWNICTWA – tel. 94 366 61 24, e-mail: inwestycje@polczyn-zdroj.pl
 • REFERAT ROZWOJU GMINY – tel. 94 366 61 20, e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl
 • SŁUŻBA WIEJSKA – tel. 94 36 66 149
 • REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ – tel. 94 366 61 30
 • REFERAT FINANSÓW GMINY – tel. 94 366 61 40, e-mail: polczyn-zdroj@sz.jst.net.pl
 • URZĄD STANU CYWILNEGO –  tel. 94 366 31 88
 • EWIDENCJA LUDNOŚCI  tel. 94 36 66 136 el@polczyn-zdroj.pl;   el2@polczyn-zdroj.pl
 • STRAŻ MIEJSKA – ul. Kościuszki 5, tel. 94 712 84 79

 • NIP URZĘDU: 672-10-00-246
 • REGON URZĘDU: 000523880
 • NIP GMINY: 672-202-34-27
 • REGON GMINY: 330920860

Dodaj komentarz