Urząd Miejski

Urząd Miejski w Połczynie – Zdroju

pracuje w następujących godzinach:

Poniedziałek od 7.15 do 16.15

Wtorek-Czwartek od 7.15 do 15.15

Piątek od 7.15 do 14.15

Burmistrz Połczyna-Zdroju

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek od 1230 – 1530

pozostali pracownicy codziennie w godzinach pracy Urzędu

 • ZASTĘPCA BURMISTRZA POŁCZYNA-ZDROJU – EMILIA MAZUR
  tel. 94 36 66 111, fax. 94 366 61 05
 • URZĄD MIEJSKI W POŁCZYNIE-ZDROJU – plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój, tel. 94 36 66 100, 94 36 66 111 (sekretariat)
  fax 94 366 61 05, główny e-mail do przesyłania pism, wniosków oraz zapytań odnośnie zamówień publicznychurzad@polczyn-zdroj.pl
 • SEKRETARZ GMINY – tel. 94 36 66 119
 • SKARBNIK GMINY – tel. 94 36 66 140
 • WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, INWESTYCJI I BUDOWNICTWA – tel. 94 36 66 124
 • WYDZIAŁ PROMOCJI, TURYSTYKI I OŚWIATY – tel. 94 36 66 120, e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl
 • OBRONA CYWILNA I OBRONNOŚĆ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – tel. 94 36 66 118
 • WYDZIAŁ KOMUNALNY I OCHRONY ŚRODOWISKA – tel. 94 36 66 130, e-mail: gk@polczyn-zdroj.pl; srodowisko@polczyn-zdroj.pl
 • WYDZIAŁ FINANSÓW GMINY – tel. 94 36 66 141, e-mail: finanse@polczyn-zdroj.pl
 • URZĄD STANU CYWILNEGO –  tel. 94 36 63 188,  e-mail: usc@polczyn-zdroj.pl
 • EWIDENCJA LUDNOŚCI  tel. 94 36 66 136 el@polczyn-zdroj.pl;   el2@polczyn-zdroj.pl
 • STRAŻ MIEJSKA – Plac Wolności 11 , tel. 94 36 62 393

 • NIP URZĘDU: 672-10-00-246
 • REGON URZĘDU: 000523880
 • NIP GMINY: 672-202-34-27
 • REGON GMINY: 330920860

Dodaj komentarz