Są pieniądze na zabytki

W piątek 10 stycznia br. w Galerii Kina Goplana w Połczynie-Zdroju odbyło się szkolenie zorganizowane przez Burmistrza Połczyna-Zdroju Sebastiana Witka pt. „Zarządzanie zabytkiem. Dotacje na prace przy zabytkach”.

Szkolenie przeprowadziły pracownice Biura Dokumentacji Zabytków ze Szczecina – Maria Witek oraz Aleksandra Hamberg-Federowicz wraz z Narodowym Instytutem Dziedzictwa oddział terenowy w Szczecinie, reprezentowanym przez Waldemara Witka. Szkolenie skierowane było do wszystkich właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Połczyn-Zdrój. W jego trakcie zaprezentowano zasób zabytków, którym dysponuje gmina, a także zwrócono uwagę na prawa i obowiązki właścicieli zabytków. Ważnym punktem szkolenia było przedstawienie możliwości starania się o dotacje związane z pracami konserwatorskimi i pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację. Całość szkolenia zamykał krótki film pokazujący problem wszechobecnej reklamy i wskazówki, jak gminy mogą sobie z nimi radzić.

Obecnie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego.                  Nabór wniosków trwa do 3 lutego 2020 r.

Szczegóły regulaminu naboru oraz wniosek o udzielenie dotacji dostępny jest na stronie internetowej www.kultura.wzp.pl w zakładce „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach”, a także w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju.