Rusza budowa Klubu Seniora

#DOBRA WIADOMOŚĆ: Gmina Połczyn-Zdrój przystępuje do remontu pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora w budynku położonym przy Palcu Wolności 11 w Połczynie-Zdroju. Gmina otrzymała prawie milion złotych dofinansowania na ten cel.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W czwartek 23.04.2020 r. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy SpołecznejMarek Łukomski przy udziale Burmistrza Połczyna-Zdroju Sebastiana Witka, podpisał umowę na wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Klub Seniora. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej Wykonawcą robót została firma DAR-BUD z siedzibą Rąbinie. Termin zakończenia robót został wyznaczony na dzień 31.07.2020 r.

W ramach zadania przewiduje się realizację robót rozbiórkowych, roboty murowe, roboty tynkarskie, roboty malarskie, roboty posadzkowe, stolarka drzwiowa, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna, okładziny ścienne z płytek ceramicznych.

Klub Seniora będzie placówką wsparcia dziennego dla osób starszych, funkcjonującą w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie przy zaangażowaniu wielu specjalistów (m. in.: rehabilitanta, pielęgniarki, lekarza, psychologa) osoby zakwalifikowane do projektu aktywnie spędzą czas wolny w miłej domowej atmosferze oraz będą miały możliwość skorzystania z gorącego posiłku.

We wrześniu ub. roku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie rozstrzygnął konkurs na projekt w ramach działania 7.6 Wspieranie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W jego wyniku Gmina Połczyn-Zdrój uzyskała środki finansowe na realizację projektu pod nazwą „Klub Seniora w Gminie Połczyn-Zdrój”. Na realizację przedsięwzięcia została przyznana kwota dofinansowania wynosząca 976 687,58 zł. Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 1 028 097,58 zł, w tym udział gminy – 51 410,00 zł.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 30 osób po 60 roku życia (25 kobiet, 5 mężczyzn, w tym 2 osoby niepełnosprawne – 1 kobieta, 1 mężczyzna), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Połczyn-Zdrój. Trwałość całego projektu, czyli utrzymanie funkcjonowania Klubu Seniora, określono do 31.12.2025 r.

Realizacją projektu zajmie się Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju, który w pierwszym etapie dostosuje pomieszczenia dawnego Punktu Integracji Społecznej przy Placu Wolności 11 na siedzibę Klubu Seniora, natomiast Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiada za rekrutację chętnych osób oraz odpowiedzialny będzie za bieżące funkcjonowanie nowej placówki.