Rozwój turystyki i promocji

W środę 21 maja w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Świdwińskiego odbyło się oficjalne podpisanie kolejnych już umów na dofinansowanie projektów mających na celu rozwój turystyki i promocję Połczyna-Zdroju. Na dwóch umowach swoje podpisy złożyli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, Burmistrz Połczyna-Zdroju Barbara Nowak i Skarbnik naszej Gminy Małgorzata Bilska.

Umowy dotyczyły dwóch zadań, które zrealizujemy jeszcze tego lata. Pierwszy to „Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Zajączkowo”. Przy ścieżce rowerowej powstanie miejsce wypoczynkowe z urządzeniami siłowni zewnętrznej, ławkami, stojakami na rowery. Koszt zadania to 77323,75 zł z czego dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2014 wyniesie 50.291,00 zł.

Drugie zadanie przewiduje zakup stelaży ekspozycyjnych zewnętrznych. To fantastyczna platforma do przedstawienia historii miasta czy regionu, przybliżenia atrakcji turystycznych, przyrodniczych. Zamierzamy wykorzystać je do przygotowania m. in. wystaw odbywających się podczas imprez cyklicznych tj. Dni Miasta, majówkowe rajdy i wyścigi rowerowe, Euroregionalne Spotkania Łowieckie „Darz Bór”, Festiwal Etiud Filmowych, Ogólnopolski Turniej Poezji Śpiewanej im. Skamandrytów, konkursy kulinarne, Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt i wiele innych. Realizacja projektu sprawi, że społeczność terenu LGD, turyści i kuracjusze odwiedzający Połczyn-Zdrój będą mogli poznać historię, walory przyrodnicze, kulturowe czy produkty lokalne korzystając z wystaw realizowanych na stelażach ekspozycyjnych. Koszt zakupu takich stelaży to 18.191,70 zł , a dofinansowanie w kwocie 11.832,00 zł otrzymaliśmy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozowju” objętego PROW na lata 2007-2014.