Przystań w Zajączkowie

W dniu 16.08.2019r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie podpisało umowę z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację działań służących włączeniu społeczności lokalnej w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym, w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego o tytule: „Rozbudowa Przystani przy ścieżce rowerowej do Zajączkowa”.  W ramach działania Przystań rowerowa zostanie doposażona m.in. w grilla betonowego, miejsce na ognisko, stojaki rowerowe oraz stół betonowy.

Projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.