Rośnie liczba zeznań PIT składnych przez Internet

Do 30 kwietnia br. trwa tegoroczna akcja PIT. Od 25 lat składamy zeznania PIT, a od 10 możemy to robić elektronicznie. W rankingu zachodniopomorskich gmin niekwestionowanym liderem jest gmina Siemyśl.

Rośnie liczba zeznań PIT składnych przez Internet. Mieszkańcy gminy Siemyśl złożyli 100 % zeznań elektronicznie.
Jak co roku, Administracji Skarbowej w Szczecinie monitoruje proces składania zeznań PIT przez podatników z województwa zachodniopomorskiego. Monitoringiem objęto zeznania PIT-36, 36L, 37, 38 i 39. Po zakończeniu pierwszego miesiąca akcji PIT ustaliliśmy znaczny wzrost liczby zeznań elektronicznych w porównaniu do roku ubiegłego. Zeznanie przez Internet złożyło 69,53% ( w roku ubiegłym 54,85%). Liderem z rewelacyjnym 100% wynikiem została gmina Siemyśl z powiatu kołobrzeskiego. Następny ranking ogłosimy w dniu 1 marca 2018 r.

e-Deklaracje to:
•oszczędność czasu,
•szybszy zwrot nadpłaty,
•niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
•łatwość wypełnienia,
•bezpieczeństwo przesyłanych danych,
•gwarancja poprawności składanej deklaracji,
•ochrona środowiska,
•otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

Od połowy marca, po zebraniu przez urzędy informacji PIT-11 od płatników, można będzie skorzystać z jeszcze prostszych form deklaracji elektronicznych:
•usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (tzw. PFR – pre-filled tax return);
•PIT-WZ – wniosku o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy, który to wniosek można już złożyć;
•PIT-OP – oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego.

We wszystkich urzędach skarbowych funkcjonują stanowiska, na których można złożyć zeznania samodzielnie lub z asystą pracownika urzędu.
Zapraszamy gminy, zakłady pracy, szkoły i wszelkie grupy zorganizowane do kontaktu z urzędami skarbowymi w celu organizacji szkoleń w zakresie e-Deklaracji.

Aby złożyć zeznanie roczne bezpośrednio w Internecie na stronie www.e-deklaracje.gov.pl lub za pomocą zainstalowanego programu wystarczy przygotować:
•informacje PIT-11, które otrzymujemy od pracodawców lub inne dokumenty i informacje, które świadczą o uzyskanych dochodach w 2017 r.,
•informacje potwierdzające kwoty odliczeń od dochodu i podatku,
•dane dzieci (PESEL lub data urodzenia) do „ulgi na dzieci”,
•kwotę przychodu z zeznania za 2016 r.- informacja ta będzie potrzebna do identyfikacji danych w systemie e-Deklaracje (w przypadku gdy w zeszłym roku nie składano zeznania wpisujemy „0” (zero)),
•numer KRS w przypadku chęci przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.
Podatniku! Skorzystaj,to naprawdę bardzo proste.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie
tel. (91) 48 03 666; 508 000 987
malgorzata.brzoza@zp.mofnet.gov.pl
komunikacjaias@zp.mofnet.gov.pl
www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

Udział procentowy deklaracji złożonych drogą elektroniczną

ePIT GMINY 2018 01 31 procentowo