Rolnicy dla ekologii

W dniu 28.02.2019 w Urzędzie Miejskim w Połczynie –Zdroju w ramach współpracy ZODR Barzkowice z gminą Połczyn-Zdrój odbyło się szkolenie dotyczące wdrażania Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie  dalszemu zanieczyszczaniu.

Realizacja wymogów programu azotanowego to nowy obowiązek dla gospodarstw rolnych, obejmujący teren całego kraju, wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 05.06.2018. Ponadto, omówiono projektowane zmiany we wniosku  o dopłaty obszarowe e-Wniosek Plus 2019 oraz nowe obszary ONW.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Helenę Lech, pracownika Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Powiatowy Zespół Doradców Rolniczych w Świdwinie. Szkolenie rozpoczęło cykl szkoleń wiosennych poświęconych tematyce wdrażania Programu azotanowego oraz realizacji PROW 2014-2020 w zakresie dopłat obszarowych, rolnictwa ekologicznego i programów rolnośrodowiskowych na terenie gminy Połczyn-Zdrój.