Rok kadencji za nami

W listopadzie minął rok od ostatnich wyborów samorządowych, czyli pierwsza rocznica pracy Rady Miejskiej w obecnym składzie. Z tej okazji podczas listopadowej sesji przewodnicząca Helena Kłusewicz złożyła wszystkim radnym życzenia.
W trakcie ostatniego roku Rada Miejska odbyła 12 sesji, na których podjęła 139 uchwał. Praca odbywała się w 7 komisjach, które odbyły łącznie 104 posiedzenia, z czego: Komisja Rewizyjna – 12; Komisja Uzdrowiskowa 11; Komiska Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego – 22; Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska – 12; Komisja Oświaty 12; Komisja Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego – 12; Komisja Wiejska – 14; Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej – 9.
-Był to trudny, ale pracowity rok – uważa przewodnicząca Rady Miejskiej – najważniejsze, że mimo wewnętrznych różnic dzięki intensywnej pracy na komisjach udaje nam się niemal we wszystkich kwestiach osiągnąć porozumienie. To ważne, bo gmina może się spokojnie rozwijać a sprawy samorządu nie budzą niepotrzebnych emocji – dodała Helena Kłusewicz. (tao)