Rocznicowe spotkania pokoleń

W dniu 5 marca w Sali kominkowej zamku odbyła się uroczystość z okazji 65 rocznicy przynależności Połczyna-Zdroju do Polski. Wzięli w niej udział kombatanci i pierwsi powojenni mieszkańcy o raz grupa połczyńskiej młodzieży.

Podczas spotkania miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości oraz został zaprezentowany program artystyczny przygotowany przez Centrum Kultury i Gimnazjum Publiczne. Spotkanie rozpoczęła burmistrz Barbara Nowak, która przywitała zebranych i opowiedziała o wysiłkach pierwszych polskich mieszkańców naszego miasta na rzecz tworzenia zrębów polskiej państwowości i organizowaniu życia społeczno-gospodarczego na ziemi połczyńskiej. Na zakończenie swojego wystąpienie burmistrz wspólnie z Franciszkiem Pilipem, przewodniczącym Rady Miejskiej, wręczyła srebrne herby Połczyna-Zdroju dwóm zasłużonym mieszkańcom miasta. Wyróżnienia otrzymali p. Mieczysław Machla oraz p. Marian Janowski.
Chwilę później nastąpiło wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego „Połczyn dawniej i dziś” zorganizowanego przez Centrum Kultury. Następnie wystąpiła grupa młodzież z Gimnazjum Publicznego, która recytowała własne utwory poetyckie na temat Połczyna-Zdroju. Kolejne wystąpienie należało do p. Zbigniewa Mikorskiego, przewodnika PTTK, który z pasją historyka omówił najciekawsze wątki historii naszego miasta począwszy od czasów średniowiecza. Spotkanie zakończyła prelekcja filmu przygotowanego przez Grupę Inicjatyw Twórczych „Splot” pod kierunkiem p. Kingi Dolatowskiej, instruktorki z Centrum Kultury. Film stanowi zapis wywiadów przeprowadzonych przez młodych filmowców z mieszkańcami pamiętającymi powojenny Połczyn. Rozmówcami występującymi w filmie byli Iwona Rzepecka, Bolesław Małagowski oraz nauczyciel historii Jerzy Ludwicki. (cht)