Rocznica podpisania aktu kapitulacji

W nocy z 8 na 9 maja 1945 roku w Berlinie, Niemcy podpisały akt kapitulacji w obecności dowódców czterech zwycięskich armii. Zakończono w Europie największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 roku, obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
II Wojna zmieniła cały świat. Z powodu zniszczeń i strat materialnych pozycję na arenie międzynarodowej straciły Wielka Brytania, Japonia, Niemcy i Francja. Od teraz los Europy zależał w głównej mierze od USA i ZSRR.
Straszliwe doświadczenie, jakim dla narodu polskiego była wojna i okupacja hitlerowska w latach 1939 – 1945 odcisnęły piętno na zbiorowej świadomości narodu.Nastąpiła eksterminacja całych środowisk, znanych ze swej patriotycznej postawy – naukowców, nauczycieli, prawników, duchowieństwa, działaczy politycznych, urzędników i przedstawicieli kultury.Apokalipsa dotknęła całe narody np. Żydów i Romów. Sześć lat ludzkiego koszmaru, strat, niebotycznych zniszczeń, poniewierki, przetrącenia i bólu, traumy. Dramatu państw, społeczeństw i całych narodów.
Dzisiejsza rocznica jest przestrogą dla wszystkich tych, u których rodzą się myśli i plany wojennych podbojów. Przestrogę tę powtarzajmy dalej, pomni doświadczeń przekazywanych przez naszych przodków, tych którym zawdzięczamy obecny pokój i dobrobyt. Wszystkim walczącym o wolność naszej Ojczyzny serdecznie dziękujemy.