REWITALIZACJA KINA GOPLANA

W ostatnich dniach Burmistrz Połczyna-Zdroju wraz z pracownikami Urzędu odbył spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w sferze kultury mające na celu przedstawienie i akceptację elewacji zewnętrznej oraz kolorystyki wyposażenia wnętrza remontowanego kina Goplana . Przebudowa obiektu ma przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy obejmujący generalny remont istniejącej bryły budynku ma zakończyć się we wrześniu bieżącego roku. Drugi etap to dobudowa nowego skrzydła ma potrwać do maja 2015 r.