Remont ul. Mieszka I odsunięty w czasie

Mając na uwadze potrzebę przebudowy ulicy Mieszka I, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz stworzenia warunków do użytkowania drogi przez pojazdy specjalistyczne (straż pożarna, śmieciarki), gmina Połczyn-Zdrój od kilku lat czyniła starania o pozyskanie środków zewnętrznych na tę bardzo kosztowną inwestycję. W 2014 roku wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ na rok 2015. Planowany koszt inwestycji wynosi 1.853.652,64 zł, a dofinansowanie miało wynieść 50%.

Z terenu województwa zachodniopomorskiego wpłynęło 68 wniosków, z czego na zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji liście znalazło tylko 28 projektów. Niestety nie było wśród nich ulicy Mieszka I. W procesie oceny liczyły się następujące kryteria: wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaczenie dla rozwoju spójnej sieci dróg, współpraca podmiotów przy realizacji, znaczenie dla odbudowy dróg po klęskach żywiołowych, znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, wpływ na dostępność do ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych i dostępność do połączeń drogowych istotnych dla realizacji zadań państwa kluczowych dla bezpieczeństwa.  Wysoko oceniane było partnerstwo podmiotów i ich wkład finansowy, który w przypadku inwestycji na ul. Mieszka I wyniósł 14.000.00 zł zadeklarowanych przez 5 firm. I to głównie zadecydowało, iż projekt uzyskał niewystarczająca ilość punktów.

Ponieważ gmina Połczyn-Zdrój posiada pełna dokumentację i pozwolenia nadal będzie ubiegała się o dofinasowanie tej ważnej dla mieszkańców inwestycji.