Regionalny System Ostrzegania (RSO)

 1 stycznia 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską uruchomiło udoskonaloną wersję projektu pn. Regionalny System Ostrzegania (RSO). Każdy mieszkaniec naszego województwa mający dostęp do telewizji publicznej

i/lub posiadający telefon komórkowy /smartfon/, może być powiadamiany o potencjalnych zagrożeniach, czy klęskach żywiołowych. Usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach działa obecnie:

w naziemnej telewizji cyfrowej na kanale TVP/Regionalnej

komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów DVB /telewizja hybrydowa/. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, umieszczonych na konkretnej stronie telegazety (strony 430-439);

w telefonii komórkowej

bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Można ją wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. Aplikacja posiada opcję „push”, dzięki której otrzymujemy powiadomienie o nowych ostrzeżeniach bez konieczności „wchodzenia” w aplikację. Od 1 lipca br. wprowadzona zostanie również opcja informowania obywateli o zagrożeniach poprzez sms-y.

na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

http://www.szczecin.uw.gov.pl

zakładka: Dla mieszkańców/Bezpieczeństwo/Regionalny System Ostrzegania.

Komunikaty/ostrzeżenia wprowadzane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania
w Szczecinie, w ramach RSO obejmują następujące kategorie tematyczne:

  • ogólne,
  • meteorologiczne,
  • hydrologiczne,
  • stany wód (wodowskazów).

Aplikacja telefoniczna oraz wiadomości telegazety zaopatrzone zostały w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych. Poradniki opracowane przez MAC i RCB pogrupowane zostały w następujące kategorie:

•           Poradnik obywatela;

•           Alarmowanie i ostrzeganie;

•           Ewakuacja;

•           Pożary;

•           Powodzie i podtopienia;

•           Skażenia, epidemie, zatrucia;

•           Pogodowe zjawiska ekstremalne;

•           Terror;

•           Bezpieczny wypoczynek;

•           Zagrożenia naturalne i techniczne

W załączeniu:

– schemat działania usługi RSO;

– RSO-najczęściej zadawane pytania.

schemat_od_WCZK._1518277_950161_

 

Regionalny System Ostrzegania
najczęściej zadawane pytania
Funkcjonowanie i koszty wdrożenia Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO)
– Jakie są główne cele umowy pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a TVP SA?
Głównym celem umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a Telewizją Polską SA w dniu 13 listopada 2014 r. jest kontynuacja i rozwój Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). Pilotaż RSO został przeprowadzony w terminie od grudnia 2013 r. do sierpnia 2014 r. , a od 1 stycznia 2015 r. RSO dostępne będzie na stronach internetowych wszystkich urzędów wojewódzkich, w telewizji regionalnej TVP (w telegazecie, na platformie hybrydowej i w postaci napisów DVB) oraz w aplikacjach mobilnych (dla systemów operacyjnych Android, iOS, WindowsPhone). Docelowo, od drugiej połowy 2015 r. RSO uruchomione zostanie w pozostałych programach TVP znajdujących się w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3. Trwają też prace nad uruchomieniem alarmowego ostrzegania SMS. System obejmuje swoich zasięgiem całą Polskę.
– W jaki sposób będzie funkcjonować Regionalny System Ostrzegania?
Komunikat (ostrzeżenie) generowany jest przez wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, a następnie w naziemnej telewizji cyfrowej (telewizja regionalna) i aplikacjach telefonicznych.
Użytkownik na ekranie telewizora poprzez napisy DVB, a także w telegazecie od strony 430 lub w tv hybrydowej – standard HbbTV, zobaczy komunikat obowiązujący wyłącznie na terenie województwa, w którym się znajduje. Jednak (telewizja hybrydowa umożliwia także dotarcie przez użytkownika do komunikatów emitowanych w całym kraju).
Innym elementem RSO jest bezpłatna aplikacja mobilna na smartfony. Jest ona dostępna na platformach: Android, iOS, WindowsPhone i umożliwia dostęp do komunikatów generowanych na terenie całego kraju.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
W celu zapoznania się z konkretnym komunikatem bądź informacją np. o aktualnym stanie wód wystarczy pobrać aplikację RSO, a następnie wybrać dowolne województwo. Aplikacja w telefonie zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postepowania w sytuacjach kryzysowych. Poradniki opracowane przez MAC i RCB pogrupowane zostały w kategorie: Poradnik obywatela; Alarmowanie i ostrzeganie; Ewakuacja; Pożary; Powodzie i podtopienia; Skażenia, epidemie, zatrucia; Pogodowe zjawiska ekstremalne; Terror; Bezpieczny wypoczynek; Zagrożenia naturalne i techniczne.
– Jaka kwota została do tej pory przeznaczona na jego realizację? Czy całość kosztów została pokryta przez MAC?
W 2014 r. na projekt usługi Regionalnego Systemu Ostrzegania wydatkowano 250 tys. zł (wszystkie podane wartości – brutto). Kwota ta została w całości pokryta przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i wydatkowana na przeprowadzenie pilotażu usługi RSO.
– Jaki jest szacowany całościowy koszt wdrożenia projektu RSO? Z jakich środków zostanie sfinansowany?
W roku 2015 na projekt Regionalnego Systemu Ostrzegania przewidziano kwotę 880 tys. zł, z czego z tyt. umowy z TVP S.A. 589,62 tys. zł. Projekt zostanie w całości sfinansowany ze środków będących w dyspozycji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
– Jaki będzie roczny koszt utrzymania tego systemu?
Roczny koszt utrzymania RSO, w zależności od przyjętych założeń dotyczących zakresu jego funkcjonalności, szacowany jest na 880 tys. – 1 mln zł.
– Ile osób skorzystać może na wprowadzaniu RSO?
RSO obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. Im większa będzie świadomość społeczna tego projektu i wiedza na jego temat, tym większa będzie jego skuteczność.
– Czy dane osobowe udostępnione wraz z numerem telefonu Wojewódzkim Centrom Zarządzania Kryzysowego, będą odpowiednio chronione?
Wdrożenie RSO w postaci przekazywania krótkich wiadomości tekstowych (sms) na zgłoszone uprzednio numery telefonów komórkowych odbywać się będzie z zachowaniem odpowiednich procedur i poszanowaniem litery prawa. Tworzona baza nie będzie udostępniana innym podmiotom. Aktualnie w MAC i TVP trwają intensywne prace nad uruchomieniem sms jako kanału dystrybucji RSO; szczegółowe rozwiązania znane będą w niedalekiej przyszłości.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
– W jaki sposób będzie tworzona baza osób, które będą otrzymywały powiadomienia sms?
Baza będzie tworzona na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia swojego numeru telefonu do tej bazy.
– Czym różni się RSO od informatycznego systemu informowania o zagrożeniach ISOK, który ma zostać wprowadzony do końca grudnia 2014 r. przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej?
Wprowadzeniu projektu ISOK, w odróżnieniu od RSO, przyświecają nieco inne cele (więcej o projekcie ISOK pod linkiem: http://www.isok.gov.pl/pl/o-projekcie) – ISOK koncentruje się głównie na zagrożeniach powodziowych, podczas gdy RSO w sposób kompleksowy informuje obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Ponadto Regionalny System Ostrzegania ma więcej kanałów dystrybucji , bo są to zarówno: strony internetowe urzędów wojewódzkich, telewizja, aplikacja mobilne na telefony komórkowe (smartfony).
– Jak wygląda komunikat publikowany na ekranie telewizora?
– Czy takie komunikaty znajdą się we wszystkich telewizjach np. w TVN czy Polsat?
Nie, RSO jest oparte na regionalnych nadajnikach telewizji publicznej. Od 1 stycznia 2015 r. te komunikaty można zobaczyć w TVP Regionalnej, a od 1 lipca 2015 r. będzie można je
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
zobaczyć we wszystkich programach Telewizji Polskiej SA obecnych na MUX3 tj.: Telewizji Polskiej: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Regionalna, TVP Info, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Rozrywka.
– W jaki sposób RSO wspomoże działanie służb, które zajmują się rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych?
Regionalny System Ostrzegania jest usługą skierowaną przede wszystkim do obywateli, stąd działania służb wspomagane będą w głównej mierze poprzez ułatwienie dodarcia z określoną informacją do właściwych adresatów, co powinno ułatwić pracę służb. Często wiedza o zagrożeniu daje możliwość lepszego działania i prowadzenia akcji ratunkowej przez służby. Przykładowo ostrzeżenie o nadchodzących wichurach na danym terenie sprawi, że obywatele będą zachowywać większą ostrożność, a przy pomocy poradników znajdujących się w RSO będą reagować we właściwy sposób.
– Jaki będzie koszt uruchomienia kolejnego kanału dystrybucji komunikatów poprzez wysyłanie wiadomości SMS na telefon komórkowy zdefiniowanych uprzednio użytkowników?
Koszt uruchomienia kanału dystrybucji RSO w postaci przekazywania wiadomości tekstowych sms dla zdefiniowanych użytkowników będzie stanowił przedmiot negocjacji. pomiędzy MAC i TVP S.A., stąd aktualnie nie można podać jego wysokości.
– Co oznacza wyrażenie „zdefiniowani uprzednio użytkownicy”? Czy będzie tworzona baza osób, wyrażą wolę otrzymywania takich wiadomości oraz w jaki sposób będą one „rekrutowane” do udziału w programie?
Sformułowanie „zdefiniowani uprzednio odbiorcy” oznacza stworzenie w każdym województwie bazy numerów telefonów komórkowych, których właściciele wyrażą wolę otrzymywania sms-ów. W praktyce oznaczać to będzie, że osoba chcąca otrzymywać informacje RSO drogą sms-ową z danego województwa zgłosi taki fakt do urzędu wojewódzkiego. Z tytułu otrzymywania wiadomości RSO via sms użytkownik nie będzie ponosił żadnych kosztów.
– Ilu odbiorców korzystało dotychczas z systemu?
W związku z faktem, że Regionalny System Ostrzegania został początkowo uruchomiony w pilotażowej wersji, nie prowadzono statystyk dotyczących liczby osób korzystających z tej usługi. Celem pilotażu było sprawdzenie technicznych aspektów przedsięwzięcia, takich jak chociażby określenie czasu, jaki jest potrzebny do ukazania się komunikatu w RSO po jego wygenerowaniu w systemie (testy potwierdziły, że ukazuje się on błyskawicznie – po kilkunastu sekundach, najpóźniej po kilku minutach).
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
– Ostrzeżenie nie pojawiło się w programie regionalnym TVP w formie ścieżki napisów przy odbiorze przez cyfrową telewizję naziemną, pomimo że pojawiło się w aplikacji mobilnej/na stronie internetowej/w telegazecie.
Na pasku w cyfrowej telewizji naziemnej publikowane będą tylko te komunikaty, które otrzymają najwyższą wagę, czyli dotyczące zdarzeń lub zagrożeń o przewidywanych znacznych skutkach dla ludności, środowiska lub infrastruktury. W praktyce mogą to być ostrzeżenia hydro i meteo 3. stopnia (możliwe jest pominięcie ostrzeżeń 3. stopnia o lokalnym i krótkotrwałym charakterze), a także inne ostrzeżenia spełniające kryterium „przewidywanych znacznych skutków”. Od 1 stycznia2015 r. ostrzeżenia w cyfrowej telewizji naziemnej pojawiać się będą w programach regionalnych TVP, a od 1 lipca 2015 r. planowane jest rozciągnięcie wyświetlania ostrzeżeń na cały MUX-3.
Aplikacja mobilna RSO
– Co to jest aplikacja mobilna RSO i jak ją zainstalować?
Od września 2014 r. dostęp do aplikacji mają użytkownicy systemu Android (jest ona dostępna w sklepie Google Play), a także iOS i Windows. Aplikację można wyszukać w sklepie internetowym po kluczowych słowach tj. RSO czy Regionalny System Ostrzegania. Następnie należy ją zainstalować na swoim telefonu, a potem wybrać dowolne województwo.
Aplikacja mobilna RSO umożliwia dostęp do komunikatów, generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich na terenie całego kraju (dotyczy to każdego województwa).
Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO obejmują następujące kategorie tematyczne:
 ogólne,
 meteorologiczne,
 drogowe
 hydrologiczne,
 stany wód (wodowskazów).
Aplikacja zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postepowania w sytuacjach kryzysowych.
– Dlaczego w aplikacji mobilnej nie ma ostrzeżeń np. przed przymrozkami, czy np. mgłą? To bardzo ułatwiłoby życie kierowcom…
Regionalny System Ostrzegania ma służyć ludziom przede wszystkim wtedy, kiedy zagrożenie jest naprawdę duże – przykładowo gdy w grudniu 2014 r. nadchodził huragan Aleksandra, w północnych województwach, czyli tych najbardziej zagrożonych, użytkownicy, którzy posiadali na swoich telefonach zainstalowaną aplikację, mogli zobaczyć
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
komunikaty ostrzegające o silnym wietrze. Taka samą informację zobaczyły osoby, które weszły na strony urzędów wojewódzkich, czy oglądające TVP Regionalną. Ważne ! W RSO będą pojawiały się komunikaty alarmowe, które zdaniem WCZK dotyczyć będą zdarzeń mogących zagrozić życiu, zdrowiu, mieniu obywateli bądź mogących zagrozić bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
– Czy RSO współdziała z IMGW?
IMGW od początku jest jednym z uczestników projektu.
Informacje przekazywane przez IMGW są na bieżąco zamieszczane w RSO. Samo IMGW w ramach RSO przeszkoliło swoich synoptyków w zakresie formułowania treści komunikatów meteo.
– Dlaczego w aplikacji mobilnej nie ma informacji na temat korków ?
Regionalny System Ostrzegania zawiera kluczowe informacje dla kierowców, natomiast nie znajdziemy tam informacji na temat korków i utrudnień w ruchu, jeśli w ocenie wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i porządku publicznego.
– Dlaczego aplikacja mobilna została opracowana wyłącznie na telefony, a nie na tablety?
Regionalny System Ostrzegania jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami pracującymi w systemach operacyjnych Android, iOS, WindowsPhone, pod warunkiem, że urządzenia te nie blokują funkcji RSO.
– Jak wygląda komunikat z ostrzeżeniem na ekranie telefonu komórkowego (smartfonu)?
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
– Dlaczego w aplikacji mobilnej RSO mogę zaznaczyć tylko jedno województwo? W przypadku osób podróżujących po kraju jest to dosyć uciążliwe, bo w momencie gdy jadę przez kilka województw, to muszę zmieniać ustawienia po przekroczeniu granicy kolejnego województwa
W najbliższym czasie będzie można zaktualizować aplikację o funkcję „całego kraju”. Docelowo będzie można wybrać funkcję „kilku województw”.
– Dlaczego aplikacja nie sygnalizuje dźwiękiem o kolejnym ostrzeżeniu?
W ramach usługi Regionalnego Systemu Ostrzegania z początkiem stycznia 2015 r. wprowadzana jest w aplikacjach telefonicznych funkcja „push”, która docelowo powinna umożliwić powiadomienie użytkownika (w zależności od zastosowanych ustawień w telefonie) dźwiękiem o nadejściu komunikatu RSO. Funkcja „push” obejmuje jak dotąd wyłącznie komunikaty z wybranego w aplikacji województwa. Przykładowo oznacza to, że
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
jeśli chcielibyśmy otrzymać komunikat „push” z województwa wielkopolskiego, to województwo wielkopolskie powinno być „wybrane” w menu aplikacji. Nie otrzymamy zatem komunikatu z innego województwa niż wybrane. Jest to chwilowa niedogodność, która przy kolejnej aktualizacji aplikacji zostanie usunięta, gdyż niebawem możliwym będzie wybranie wszystkich bądź kilku województw w menu aplikacji.
– Dlaczego gdy RSO odsyła na jakąś stronę , to nie ma linków? Byłoby to przydatne.
Mając na uwadze fakt, że generalnie przekierowywanie na strony internetowe z aplikacji mobilnych (aktywne linki) obarczone jest dużym ryzykiem błędu (niemożność przekierowania lub niewyświetlanie wszystkich treści), uznano, że na potrzeby RSO taka funkcjonalność nie zostanie na razie wprowadzona.