Radni udzielili absolutorium Burmistrz Barbarze Nowak

Podczas XXII sesji Rady Miejskiej w dniu 20 czerwca br. radni głosowali nad zatwierdzeniem „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Połczyn-Zdrój za 2011 rok” i „Sprawozdania finansowego Gminy Połczyn-Zdrój za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku” oraz nad udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Referując sprawozdanie z wykonania budżetu Burmistrz podkreśliła: -Dla obecnej Rady ubiegłoroczny budżet był szczególnie trudny do wykonania i teraz do zatwierdzenia, ponieważ budżet ten konstruowała Rada poprzedniej kadencji w znacznie zmienionym składzie i mógł on nie odzwierciedlać oczekiwań części radnych. Ponadto tuż po uchwaleniu tego budżetu (pod koniec 2010 roku) weszły w życie nowe przepisy wprowadzone na wniosek ministra Rostowskiego, które przysporzyły samorządom nowych zadań a jednocześnie ograniczyły środki na ich wykonanie, jak również zmniejszyły fundusze na zadania dotychczasowe, np. obcięcie subwencji oświatowej.

Po wysłuchaniu wystąpienia Burmistrz Barbary Nowak i krótkiej dyskusji, radni jednomyślnie zagłosowali za zatwierdzeniem sprawozdań i udzieleniem absolutorium.

„Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Połczyn-Zdrój za rok 2011”, zamknęło się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe ogółem 48.511.522,77 zł w tym dochody majątkowe 2.421.352,79zł
2) wydatki budżetowe ogółem 48.664.640,63 zł w tym wydatki majątkowe 3.413.617,05 zł
3) przychody w kwocie 3.606.103,00 zł
4) rozchody w kwocie 3.317.418,96 zł
5) deficyt budżetowy, (niedobór) w wysokości 153.087,86 zł

akt-radni-udzielili-absolutorium-burmistrz-barbarze-nowak-001