Punkt rozliczeń PIT przez Internet

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie informuje, iż  25.02.2019r. w godzinach od 830 do 1200    w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Połczynie-Zdroju  Plac Wolności 5, utworzony zostanie dodatkowy punkt wysyłania zeznań drogą elektroniczną, w którym przy wsparciu pracowników Urzędu Skarbowego w Białogardzie będzie można szybko i prawidłowo wypełnić obowiązek rozliczenia się z osiągniętych dochodów.

Do prawidłowego złożenia zeznań za rok 2018 niezbędne będzie posiadanie dokumentów otrzymanych od płatników (np. PIT-11, PIT- 8C , PIT-40, PIT-R ), danych dotyczących odliczanych ulg podatkowych oraz kwoty przychodu z ubiegłorocznego zeznania.

W przypadku wspólnego zeznania potrzebne będą w/w dane dotyczące obojga małżonków.

W związku z powyższym w miarę możliwości osoby chcące skorzystać z tej formy winny posiadać w/w dane oraz bardzo ważne – dowód osobisty.

Materiał nadesłany przez Urząd Skarbowy w Białogardzie