przycisk sieci życia

Szanowni Państwo!

Od wielu lat na terenie całego kraju działa Stowarzyszenie „Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa”, które oferuje objęcie osób chorych, niesamodzielnych, samotnych, starszych czy też doświadczających przemocy w rodzinie, całodobową pomocą w ramach działania Sieci Życia.

Rozwiązanie to – przycisk Sieci Życia – jest niezbędne w przypadku nagłego zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli i przeznaczone jest przede wszystkim dla osób będących klientami pomocy społecznej. Może być również wykorzystywane w celu zapewnienia pomocy pracownikom socjalnym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którzy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych mogą znaleźć się w sytuacjach trudnych – zagrażających ich bezpieczeństwu.

Daje ono możliwość wezwania pomocy nawet wtedy, gdy dana osoba nie jest w stanie zadzwonić i powiedzieć komu i gdzie udzielenie pomocy jest niezbędne.

Ze szczegółowymi informacjami na temat Sieci Życia można zapoznać się na stronie internetowej stowarzyszenia: www.ratownictwo.org.