Przejdź na gaz

Gaz jest tani! Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju w każdy czwartek, od 13.00 do 15.30. Miejsce – sala narad na parterze.

PGNiG we współpracy z Urzędem Miejskim w Połczynie-Zdroju pomogą mieszkańcom w wymianie ogrzewania na gazowe. Od czwartku, 5 września br. w Urzędzie powstał punkt konsultacyjny.

18 grudnia 2018 roku PGNiG Obrót Detaliczny oraz Gmina Połczyn- Zdrój podpisały porozumienie o współpracy, które ma ułatwić mieszkańcom wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania zasilane ekologicznym paliwem, jakim jest gaz ziemny.

W ramach porozumienia PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. uruchomił w Gminie Punkt Informacyjny. Można w nim uzyskać informacje na temat m.in. możliwości rozpoczęcia korzystania z gazu, procesu przyłączenia do sieci, zasad rozliczania i dokonywania odczytów gazomierza, cen gazu i energii elektrycznej, zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż gazu i energii elektrycznej oraz nowych ofert dostępnych również na stronie internetowej pgnig.pl.

Punkt Informacyjny jest zlokalizowany w Sali Narad Urzędu Miejskiego przy Placu Wolności 3-4. Będzie czynny raz w tygodniu w każdy roboczy czwartek w godz. od 12.00 do 14.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Mieszkańców!