Przegląd Orkiestr OSP

W dniu 5 czerwca 2010 roku w Połczynie-Zdroju odbył się XXI Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych. W turnieju wzięło udział siedem zespołów z północnej i zachodniej Polski.

Przegląd miał formułę konkursu, w którym rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach – parada marszowa i koncert. Do części marszowej udział zgłosiły 4 orkiestry. Impreza rozpoczęła o godzinie 11 na Placu Wolności, gdzie po uroczystym otwarciu orkiestry wspólnie wykonały kilka utworów a następnie prezentowały indywidualne umiejętności w kategorii parada marszowa. W tej części konkursu jury oceniało również przemarsz orkiestr z Placu Wolności do amfiteatru, gdzie odbyła się koncertowa cześć turnieju. Łącznie w XXI Przeglądzie Orkiestr OSP brało udział ok. 400 uczestników. Impreza była okazją do świętowania jubileuszu 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie-Zdroju. W związku z rocznicą wydana została okolicznościowa bezpłatna gazeta a działacze (w tym seniorzy-założyciele połczyńskiej OSP) otrzymali nagrody, podziękowania i gratulacje na deskach amfiteatru. Równolegle z rywalizacją muzyków odbywał się Wojewódzki Konkurs Kronik OSP.
Po wysłuchaniu w amfiteatrze wszystkich siedmiu orkiestr Jury ogłosiło werdykt. Za najciekawszą prezentację parady marszowej Nagrodę Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymała Orkiestra OSP Płośnica z województwa warmińsko-mazurskiego. W tej kategorii udział brały również orkiestry ze Słupcy, Koła i Ustroni Morskich, które otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. W kategorii koncertowej zostały przyznane trzy nagrody. Nagrodę Burmistrza Połczyna-Zdroju otrzymała Orkiestra OSP Płośnica. Dwie równorzędne Nagrody Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP otrzymały: Orkiestra OSP Słupca oraz Miejska Orkiestra Dęta OSP Koło – obie woj. wielkopolskie. Nagrodę specjalną ufundowaną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju dla najmłodszego uczestnika turnieju otrzymał Tomasz Piotrowski, urodzony 8 grudnia 1999 roku z Orkiestry OSP Łabiszyn.
W Wojewódzkim Konkursie Kronik OSP wyniki ułożyły się następująco:
1 miejsce – Alina Pińkowska Kronika OSP w Szwecji,
2 miejsce – Michał Martin Kronika Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Dębnie,
3 miejsce – Lech Marchewka, Lila Krysiak Kronika OSP w Golcach,
Wyróżnienie otrzymali Dorota i Albert Tołłoczko za Kronikę OSP w Dargomyślu.