Przedłużone konsultacje dotyczące miejsc parkingowych

Planowane konsultacje społeczne dotyczące rozmieszczenia parkingów w śródmieściu Połczyna-Zdroju zostają wydłużone ze względu na sytuację epidemiologiczną. Na razie do końca maja. Spotkania z mieszkańcami – przełożone.

Burmistrz Połczyna – Zdroju Sebastian Witek zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie organizacji ruchu na drogach publicznych na obszarze miasta Połczyn-Zdrój, a w szczególności parkingów. Mogą w nich wziąć udział osoby posiadające miejsce zamieszkania w granicach miasta Połczyn-Zdrój.

W dniach 23 marca (poniedziałek) i 06 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) miały odbyć się spotkania z mieszkańcami w Ratuszu. Z powodu zagrożenia koronawirusem odbędą się one po ustaniu zagrożenia.

Konsultacje dotyczą śródmieścia, czyli ulic Demokracji, Bolesława Chrobrego, Moniuszki, Rynkowej, Targowej, 5-go Marca, Mariackiej oraz stref płatnego parkowania przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju nr XX/213/z dnia 19 grudnia 2020 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach w formie uwag (można je złożyć w specjalnej urnie przy drzwiach urzędu) lub drogą e-mailową: a.skrzynska@polczyn-zdroj.pl.