PRZEDŁUŻENIE PROJEKTU „OKNO NA ŚWIAT-PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

Powiat świdwiński po raz kolejny przedłuża termin rekrutacji uczestników projektu „Okno na świat-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu świdwińskiego”. W ramach działań projektowych zaplanowano wybór 50 rodzin z terenu powiatu, które otrzymają komputer z dostępem do internetu. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny (komputery użyczane bezpłatnie, rachunki za internet płacone przez powiat). Wybrany do projektu sprzęt sprzęt komputerowy jest wysokiej jakości, a jednocześnie energooszczędny i nie powoduje dużego zużycia energii elektrycznej. 

Warunkiem udziału w projekcie jest, aby w rodzinie było dziecko (uczeń od klasy V szkoły podstawowej do przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej):

– mieszkające na terenie powiatu świdwińskiego

– uczęszczające do szkoły  na terenie powiatu 

– posiadające wysokie wyniki w nauce potwierdzone średnią ocen 4,0 – w roku szkolnym 2012/2013

– średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w roku 2013 nie mógł przekroczyć  1.278,48 zł brutto na osobę.

 

Osoby ubiegające się o udział w projekcie są zobowiązane dostarczyć do biura projektu (tj. pok. 34 w Starostwie Powiatowym w Świdwinie, przy ul. mieszka I 16, tel. 94 36 50 306 lub 94 36 50 336) wypełnione dokumenty:

– formularz rekrutacyjny, 

– deklarację udziału w projekcie

– oświadczenie o wysokości dochodów

– oświadczenie o wyrażeniu zgodny na publikację wizerunku

– oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych

– zaświadczenie o pobieraniu nauki 

– zaświadczenie o wysokości średniej  w roku szkolnym 2012/2013.

 

Pełna dokumentacja wraz z regulaminem projektu dostępna jest na stronach internetowych po adresami:

 

 

 

Termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej upływa 4 kwietnia br. 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do pracowników biura projektu:

 

Agata Ślusarek tel. 94 36 50 306, e-mail: promocja@powiatswidwinski.pl

 

Beata Gadzinowska tel. 94 36 50 336, e-mail:bgadzinowska@gmail.com