„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin
zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” od 7 do 13 kwietnia br.
odbędą się bezpłatne szkolenia z obsługi komputera oraz Internetu. Szkolenia
będą odbywały się codziennie w dwóch turach – od poniedziałku do piątku w
godzinach: 8:30 – 13:30 oraz 13:40 – 18:40 w sobotę (tylko tura
przedpołudniowa). Nie ma ograniczeń wiekowych odnośnie uczestnictwa w
szkoleniu. Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek. Osobom, które
miałby problem z dojazdem, a wyrażą chęć uczestnictwa będzie zapewniony
dojazd. Szkolenia będą odbywać się w Bibliotece Miejskiej w Połczynie-Zdroju
przy ulicy Zamkowej.
Szczegółowe informacje można uzyskać, a także zgłosić uczestników w Urzędzie
Miejskim pod numerami 943666149 (Pan Damian Jesiołowski) oraz 660430811 (Pan
Marek Kiełbowski).
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Program szkoleń