„Przebudowa dróg w miejscowościach Przyrowo i Popielewo w gminie Połczyn-Zdrój”.

W dniu 31.05.2016 r. Gmina Połczyn-Zdrój zawarła z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego Umowę nr 00075-65151-UM1600087/16 o dofinansowanie Operacji pn. „Przebudowa dróg w miejscowościach Przyrowo i Popielewo w gminie Połczyn-Zdrój”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Operacja ma na celu niwelowanie utrudnień komunikacyjnych i ułatwianie dostępu do budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Połczyn-Zdrój poprzez przebudowę 1.533 km drogi w miejscowości Przyrowo i 0,30 km drogi w miejscowości Popielewo.

Zgodnie z umową całkowita wartość operacji wyniesie 2.672.052,28 zł. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.700.226,00 zł.

W ramach inwestycji zostaną zrealizowane dwa zadania:
1. Przebudowa 1,533 km drogi wewnętrznej w miejscowości Przyrowo w gminie Połczyn-Zdrój. W ramach tego zadania zostaną wykonane następujące czynności:
a)rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi,
b)przebudowa nawierzchni drogi,
c)wykonanie odwodnienia, w tym umocnienie skarp i dna rowów,
d)umocnienie poboczy,
e)wykonanie oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa.
2.Przebudowia 0,3 km drogi gminnej w miejscowości Popielewo w gminie Połczyn-Zdrój, w ramach której zostaną wykonane następujące czynności:
a)rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi,
b)wykonanie podbudowy,
c)wykonanie nawierzchni drogi,
d)wykonanie krawężników, obrzeży i chodników,
e)wykonanie odwodnienia, w tym umocnienie skarp i dna rowów.