Promocja w stolicy

Połczyn-Zdrój miał okazję do promowania swoich walorów turystycznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tą możliwość nasza gmina zawdzięcza obecności na rynku papierów dłużnych Catalyst.
W dniu 6 grudnia Giełda Papierów Wartościowych zorganizowała Dzień Otwarty pod hasłem „Cała ta Giełda”. Inicjatywa skierowana była do inwestorów, potencjalnych inwestorów i ich rodzin oraz wszystkich tych, którzy o giełdzie i notowanych na niej instrumentach chcieli dowiedzieć się więcej.
Dla odwiedzających, oprócz informacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego, przygotowano tematy dyskusji o inwestowaniu, konkursy z cennymi nagrodami, ale także inne atrakcje – ścieżkę edukacyjną, zwiedzanie siedziby GPW i KDPW, stoiska emitentów w salach New Connect i Catalyst.
Otwarcie rynku Catalyst będącego narzędziem obrotu obligacjami komunalnymi miało miejsce we wrześniu bieżącego roku i obecnie GPW intensywnie promuje ten nowy instrument finansowy. Połczyn-Zdrój jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce, którego papiery dłużne będą wkrótce notowane w ramach rynku Catalyst miał możliwość skorzystania z tej promocji i zaprezentowania swoich walorów turystycznych i inwestycyjnych.
Oprócz dystrybucji materiałów promocyjnych i udzielania odpowiedzi na liczne pytania dotyczące finansów i inwestycji w naszej gminie, największą atrakcją stoiska promocyjnego Połczyna-Zdroju była loteria, w której można było wylosować weekendowe pobyty w sanatoriach uzdrowiskowych „Marta”, „Hopferówka” oraz w Uzdrowisku Połczyn S.A. (cht)