Projekty dla browaru, projekty dla gminy

Wsparcie wspólnych działań Ratusza z połczyńskim Browarem było głównym tematem spotkania w dniu 5 listopada 2019 r. w Gabinecie Burmistrza Połczyna-Zdroju Sebastiana Witka.

Pierwszy weekend lipca 2020 r. to najbardziej prawdopodobny termin lokalnego święta chmielu – „Połczyn Fest”. Zostanie ono zorganizowane wspólnie z miejscowym browarem, aby z jednej strony wesprzeć ten bardzo ważny dla mieszkańców gminy zakład pracy, z drugiej zaś – by wzmocnić potencjał promocyjny Połczyna-Zdroju, w oparciu o miejscowe zasoby naturalne i lokalne produkty.

To jednak nie wszystko. Jednym z omawianych pomysłów na rozwój turystyki jest utworzenie miejsca pamięci, np. izby muzealnej, prezentującej historię browaru, która od dwóch wieków jest nierozerwalnie związana z historią miasta. Takie miejsce może wydatnie wpłynąć na rozkwit branży turystycznej w gminie, a także pomóc w rozwoju samego producenta, co w efekcie może przełożyć się na liczbę miejsc pracy.

Wraz z przedstawicielami Fundacji, którym przewodniczył Piotr Jaśkiewicz, analizowano perspektywy przystąpienia do projektów w ramach środków unijnych. Ostateczna formuła przedsięwzięcia zależeć będzie przede wszystkim od możliwości aplikacyjnych, w jakich będą musiały się zmieścić projekty. Wraz z obecnym na spotkaniu Jackiem Szczygłem, Prokurentem Browaru Połczyn sp. z o.o., umówiono na najbliższe dni lustrację zakładu. Po niej zostaną wypracowane wstępne koncepcje wykorzystania tego miejsca na cele turystyczne.

W spotkaniu uczestniczyła także Zastępca Burmistrza Połczyna-Zdroju Emilia Mazur, Sekretarz Gminy Jacek Brzozowski oraz przedstawiciele Fundacji Mirosław Pawlak, Bartek Zielonka i Izabela Rutkowska. Z Dyrektorem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju Markiem Łukomskim omówiono również zagadnienia rozwoju usług społecznych w ramach Programu Dobre Wsparcie, zaś z Prezes Zakładu Zarządzania i Gospodarowania Nieruchomościami Beatą Pszczołą – Bryńską kwestie możliwości tworzenia spółdzielni socjalnej. Zagadnienia te będą poddane analizie, w celu ewentualnej adaptacji do potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

Fundacja Nauka dla Środowiska jest jedną z największych na Pomorzu Środkowym, niezależną filantropijną organizacją pozarządową o statusie pożytku publicznego. Od stycznia 2003 roku działa dla zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych. Udziela kompleksowego wsparcia finansowego, technologicznego oraz merytorycznego. W pracy stawia na partnerstwo poprzez wspólne wartości i korzyści. Prowadzi własne kampanie i programy społeczne oraz wprowadza systemowe i trwałe rozwiązania w samorządach oraz przedsiębiorstwach i społecznościach.