Projekt E-Obywatel

Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do projektu „E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców Gminy Połczyn-Zdrój. Serdecznie zachęcamy mieszkańców do zaangażowania się i udziału w Projekcie. Liderem prowadzącym projekt jest Krajowa Izba Gospodarcza.

Tematy szkoleń:

Cyfrowy Urzędnik (2 dniowe) – skierowany przede wszystkim do pracowników administracyjnych korzystających z platformy ePUAP oraz zainteresowanych tematyką podpisu elektronicznego

Pakiet Office (3 dniowe) – praktyczne zastosowanie Pakietu Office

Cyfrowy nauczyciel  (2 dniowe) – skierowane do nauczycieli

Grafika komputerowa (3 dniowe) – edycja obrazów, obróbka grafiki cyfrowej

W załączeniu opisy poszczególnych szkoleń:

W szkoleniu może wziąć udział każda osoba, która ma miejsce zamieszkania na terenie gminy Połczyn-Zdrój.

Grupa szkoleniowa powinna liczyć od 6 do 14 osób. Osoby chętne mogą wziąć udział w każdym z 4 szkoleń. Wykwalifikowany trener oraz sprzęt na potrzeby szkolenia zostanie dostarczony do miejsca gdzie będzie odbywać się szkolenie. Gmina Połczyn-Zdrój udostępni salę z dostępem do internetu, w której będzie można przeprowadzić szkolenie oraz wypełnić dokumenty szkoleniowe w trakcie szkolenia.

Terminy i godziny szkoleń do uzgodnienia.

W ramach każdego szkolenia przewidziane są przerwy kawowe oraz obiad.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny: e-mail: iod@polczyn-zdroj.pl; tel: 94 36 66 104.