Program Wspierania Rodziny

Samorząd Gminy Przystąpił do opracowania Programu Wspierania Rodziny.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety „PROBLEMY RODZIN I DZIECI”,
które umożliwią nam opracowanie diagnozy stanowiącej podstawę skonstruowania ww. Programu.

Po wypełnieniu ankiety prosimy o jej zwrot do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju,
ul. Koszalińska 8a (sekretariat) lub w formie elektronicznej na adres mgopspolczyn@poczta.onet.pl w terminie do 15 stycznia 2019r.

ANKIETA PWR

PRZEWODNIE