Pracownia Filmoteki Szkolnej

W dniu 10.04.2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju nastapiła inauguracja Pracowni Filmoteki Szkolnej.
Podczas uroczystości trwała konferencja prasowa, w której wzięli udział: Anna Sienkiewicz-Rogowska pełnomocnik dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dr Artur Majer- filmoznawca, aktorka Sandra Staniszewska, Katarzyna Parszewska z Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę Wicestarosta Powiatu Świdwińskiego- Roman Kozubek, Stefan Myca- dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.S.Staszica w Połczynie – Zdroju oraz Kinga Dolatowska- lokalna Liderka Filmoteki Szkolnej.

Podczas trwającej konferencji zaproszeni goście, władze lokalne, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz młodzież,mieli okazję dowiedzieć się czym jest projekt Filmoteki Szkolnej a także jak wykorzystać możliwości nowopowstałej Pracowni.
Filmoteka Szkolna ma otwartą formułę, dzięki czemu umożliwia prowadzenie zajęć w zróżnicowany sposób zarówno w systemie lekcyjnym, jak i w ramach kół zainteresowań czy szkolnych dyskusyjnych klubów filmowych.

Filmoteka daje możliwość wszystkim szkołom ponadpodstawowym legalnego oglądania polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych przez stronę www.filmotekaszkolna.pl. Pierwsza edycja Filmoteki, która zawierała 55 filmów na płytach DVD została poszerzona w drugiej edycji o kolejnych kilkadziesiąt tytułów ułożonych w 28 cykli tematycznych. Opracowali je cenieni teoretycy i eksperci z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Do każdego cyklu dołączone są materiały pomocnicze dla nauczycieli wskazujące powiązania z podstawą programową.
Jak wykorzystać materiał filmowy podczas spotkań z młodzieżą w czasie lekcji lub na zajęciach pozalekcyjnych, zajmująco opowiedział dr Artur Majer, który poprowadził wykład kierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół ponadpodstawowych z okolicy.

Równolegle w czasie trwającego wykładu, uczniowie z pobliskich szkól mieli okazję obejrzeć film „Gwizdek” w reż. G.Zaricznego i wziąć udział w debacie pod hasłem „Skrytykuj.pl” prowadzonej przez krytyczkę filmową- Kaję Klimek.
Zaangażowani filmowo uczniowie szkoły, głównie działający w Warsztacie Filmowym STACH, prowadzonym przez Kingę Dolatowską, zostali zaproszeni do udziału w warsztatach dziennikarsko-operatorskich zorganizowanych i prowadzonych przez Fundację Dobrego Odbioru. W trakcie tych warsztatów powstały wywiady z zaproszonymi gośćmi oraz reporterska relacja z samej uroczystości. Na niewątpliwą pochwałę zasługuje Roksana Bzdek, uczennica kl.2c, która z dziennikarską wprawą przeprowadziła wywiad z aktorką Sandrą Staniszewską.
W wydarzeniach podczas inauguracji znalazło się miejsce również na niespodziankę. Uczniowie szkoły, którzy osiągnęli wysoką średnią w pierwszym półroczu roku szkolnego otrzymali z rąk Wicestarosty Powiatu Świdwińskiego p.Romana Kozubka stypendia naukowe. Ta chwila została utrwalona na taśmie filmowej i fotograficznej i znalazła się w relacji reporterskiej naszych uczniów i mediów lokalnych.

Od tego momentu szkoła prowadzić będzie Pracownię Filmoteki Szkolnej, czyli zaadaptowaną na potrzeby projekcji filmowych klasę, wyposażoną w najnowszy sprzęt audiowizualny z serwerem „Kina za Rogiem”. Z możliwości pracowni będą mogli korzystać nauczyciele np. języka polskiego, historii, etyki, wiedzy o społeczeństwie, a Kinga Dolatowska- liderka Filmoteki Szkolnej poza lekcjami edukacji filmowej i wiedzy o kulturze będzie w nich prowadzić warsztaty i wykłady także dla innych nauczycieli i uczniów z regionu, zapoznając Ich z programem Filmoteki.