PRACA W OGRODZIE

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Radość” w Połczynie-Zdroju regularnie wykonują prace pielęgnacyjne i porządkowe w swoim ogródku. Ogrodnictwo ma na celu rozwinięcie u podopiecznych umiejętności pracy, polegających na sadzeniu i pielęgnacji warzyw, owoców i kwiatów. Poprzez systematyczną pracę uczestnicy uczą się obowiązkowości, odpowiedzialności oraz współpracy w zespole.

Zbiory z działki wykorzystywane są do sporządzania posiłków w pracowni kulinarnej.