Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego

W dniu 12 marca 2011 r. dzięki uprzejmości Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Połczynie–Zdroju Pani Ewie Dunder za użyczenie hali sportowej oraz pomocy Pana Dariusza Osickiego z PTT i Sportowego „ Mecz” Rada Powiatowa Ludowych Zespołów Sportowych w Świdwinie wspólnie z Starostwem Powiatowym, Gminą Połczyn–Zdrój, Gminą Świdwin i Salos Połczyn–Zdrój zorganizowała Powiatowy turniej w tenisie stołowym szkół podstawowych dziewcząt i chłopców klasy V – VI, szkół gimnazjalnych dziewcząt i chłopców oraz szkół ponadzgimnazjalnych dziewcząt i chłopców.
W turnieju udział wzięło 50 dziewcząt i chłopców. Sędzią głównym turnieju był Zbigniew Raus.
W kategorii dziewcząt szkól podstawowych pierwsze cztery miejsca zajęły: 1. Iwańska Anna- Oparzno, 2. Kurlapska Roksana – Świdwin, 3. Batóg Weronika – Gawroniec, 4. Kozłowska Diana – Gawroniec.
W kategorii chłopców szkół podstawowych : 1. Wandzasz Tomasz – Sławoborze, 2. Krajewski Kamil – Ostre Bardo, 3. Lasota Damian – Oster Bardo, 4. Śledź Szymon – Sławoborze
W kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych: 1. Wiśniewska Daria – Oparzno, 2. Uss Iga – Świdwin, 3. Żurawska Kinga – Gawroniec, 4. Gąsiorowska Magdalena – Świdwin,
W kategorii chłopców : 1.Kucharzyk Adrian – Świdwin , 2. Malon Kamil – Brzeźno, 3. Orzechowski Bartosz – Sławoborze, 4. Kucharzyk Marcin – Brzeźno
W kategorii dziewcząt szkól ponadgimnazjalnych żadna nie brała udziału
W kategorii chłopców: 1. Nowosielski Wojciech – Połczyn – Zdrój, 2. Wetulo Norbert – Połczyn – Zdrój, 3. Różański Marcin – Gawroniec, 4. Hryciów Mateusz – Sławoborze
Nagrody, puchary ufundowali: Starosta Powiatu Świdwińskiego, Burmistrz Połczyna–Zdroju, Wójt Gminy Świdwin, Salos i Rada Powiatowa LZS. Nagrody rozlosowano wśród wszystkich uczestników turnieju.

Z. Wiater