Poszukają inwestorów

Zespół do spraw oceny zasobów, pozyskiwania inwestorów oraz przygotowania Połczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej to nowe kolegialne ciało w połczyńskim Ratuszu. Powołał je Burmistrz Sebastian Witek.

– Celem pracy Zespołu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Połczyn-Zdrój, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy – informuje Burmistrz. Grupą pokieruje Emilia Mazur, Zastępca Burmistrza.

Zespół w pierwszej kolejności skupi się na ustaleniu, czym rzeczywiście gmina dysponuje. Chodzi o grunty oraz ich stan prawny i techniczny, a także niektóre lokale. Następnie ma wypracować pomysł na konkretne przeznaczenie nieruchomości na cele inwestycyjne (np. nieuciążliwe zakłady pracy), cele użytku publicznego (np. parkingi, place zabaw), a także cele budownictwa mieszkaniowego.

– Efekty pracy Zespołu nie będą widoczne od razu. To raczej działania długofalowe – zastrzega Burmistrz Sebastian Witek. – Jednym z najważniejszych jego zadań będzie prowadzenie prac koncepcyjnych w celu utworzenia Połczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. O tym czy ona powstanie, ostatecznie zdecyduje Rada Miejska, której to zaproponujemy.

PSAG ma działać podobnie, tak jak to już się dzieje w Piotrkowie Trybunalskim – z dobrym skutkiem. Strefa to wyznaczone tereny inwestycyjne, które w celu zachęcenia potencjalnych inwestorów, objęte zostaną preferencyjnymi stawkami dzierżawy. Wywoławczy miesięczny czynsz za dzierżawę gruntu w Piotrkowie Tryb. wynosi 0,10 zł (netto) za 1 m2 powierzchni, zaś okres dzierżawy to 10 lat.

W skład Zespołu weszli ponadto: Jacek Brzozowski – Zastępca Przewodniczącego, Agnieszka Skrzyńska, Adam Korszyłowski, Mariusz Matysek, Ryszard Lulek oraz Radny Robert Dośpiał, Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju.