Posiedzenie Rady LGD

ZAPROSZENIE
Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” zaprasza członków Rady na VI Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie zachowanie dziedzictwa lokalnego – 4/2017
Posiedzenie odbędzie się w dniu 19 października 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie LGD – ”Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin
Program posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” w dniu 19 października 2017
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór protokolanta.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przedstawienie porządku posiedzenia i jego zatwierdzenie.
6. Zatwierdzenie oceny formalnej i podjęcie uchwał w sprawie:
a. Zatwierdzenia listy wniosków o przyznanie pomocy kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD i nie kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD złożonych w ramach konkursu nr 4/2017.
7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD spośród wniosków kwalifikujących się do wsparcia.
8. Ocenę wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Wybór wniosków o przyznanie pomocy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) W sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy zgodnych z LSR.
b) W sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
c) W sprawie zatwierdzenia listy operacji nie wybranych.
d) W sprawie wybrania/ niewybrania operacji w stosunku do każdego ocenionego wniosku.
11. Podpisanie uchwały podjętej w trybie obiegowym z dnia 08.09.2017r.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie Posiedzenia Rady LGD – „Powiatu Świdwińskiego”.

 

Z poważaniem:
Przewodnicząca Rady
Katarzyna Horoch-Tomczak