Pomoc osobom bezdomnym w czasie mrozów

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Połczynie-Zdroju informuje, że funkcjonują bezpłatne numery telefonów, pod którymi osoby bezdomne mogą uzyskać informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach. Infolinia przeznaczona jest także dla wszystkich, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska).
BEZPŁATNA INFOLINIA:
800 170 010 – z telefonów stacjonarnych,
696 031 168 – z telefonów komórkowych.