Pomoc dla poszkodowanych w nawałnicach

W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w nocy z 5 na 6 października br. na terenie województwa zachodniopomorskiego, czyli wystąpieniem sytuacji kryzysowej będącej skutkiem groźnych zjawisk atmosferycznych, powodujących liczne straty materialne Wojewoda Zachodniopomorski wystosował do samorządów pismo z prośbą o niezwłoczne rozpowszechnienie jego treści, w którym przypomina o możliwości otrzymania wsparcia finansowego przez osoby poszkodowane w wyniku powyżej wspomnianych zdarzeń.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie: osoby, które zostały poszkodowane tymi zdarzeniami mogą starać się o pomoc od Rządu tj. bezzwrotną pomoc materialną  w wysokości 6 tysięcy złotych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu do 100 tysięcy złotych. Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Rząd w przewidzianej na takie zdarzenie rezerwie budżetu państwa.

Na pomoc mogą liczyć jedynie mieszkańcy terenów dotkniętych przez nawałnice.