Podziękowanie za udział w wyborach samorządowych

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój

Udział Państwa w wyborach jest dowodem obywatelskiego obowiązku wobec kraju i gminy.
Wasza obecność w lokalach wyborczych jest dla mnie najlepszym dowodem na to, że losy naszej „małej ojczyzny” są dla nas bardzo ważne.
Szczególnie dziękuje tym, którzy docenili moją pracę i poprzez głos oddany na mnie wyrazili aprobatę dla moich dotychczasowych działań. Ponowny wybór na Urząd Burmistrza jest ogromną nobilitacją i zachętą, a jednocześnie zobowiązaniem do jeszcze bardziej energicznego działania na rzecz wszystkich mieszkańców.

 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Połczyna-Zdroju
Barbara Nowak