PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ AGROTURYSTYCZNĄ.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem zamieszczonym na stronie PPR.PL Pierwszy Portal Rolny pt.Od A do Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ CZĘŚĆ I i II.

„Planując podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej, myślimy przede wszystkim o przyszłych zyskach, ponieważ z reguły dotychczasowe dochody w rodzinie są niewystarczające w stosunku do naszych potrzeb.
Agroturystyka, to też działalność gospodarcza, czyli mała firma, podlegająca zarówno różnym ustawom jak i prawom rynku.
Dla skutecznego prowadzenia interesów na rynku potrzebna jest ogólna koncepcja działania, czyli strategia firmy. Proces opracowywania strategii jest budowaniem długoterminowego planu działania, który pozwoli nam  przewidzieć zarówno szanse jak i zagrożenia oraz określić rentowność naszego przedsięwzięcia.

Czy warto planować? Tak, warto planować, aby nasze przychody nie przewyższały wydatków.
Powodzenie w działalności gospodarczej zależy tez w dużej mierze od czynników zewnętrznych, czyli od tych, które teraz istnieją na rynku, jak i od tych, które pojawią się w przyszłości.

Do takich czynników należą np.:
–    popyt na rynku na nasze usługi,
–    zmieniające się trendy wśród potencjalnych klientów,
–    wysokość kosztów stałych i zmiennych w stosunku do dochodów,
–    dostępność niskooprocentowanych kredytów,
–    zakres wsparcia państwa,
–    nowe uregulowania wynikające z integracji z Unią Europejską.

Jednak powodzenie firmy zależy też w ogromnym stopniu od decyzji podejmowanych przez osoby zarządzające tą firmą. Ważne decyzje nie powinny być podejmowane z dnia na dzień, pod wpływem chwilowego nastroju i bieżących wydarzeń, lecz w oparciu o spokojną analizę doświadczeń, uwzględniającą obecne oraz przewidywane zdarzenia w otoczeniu naszego gospodarstwa.
Należy się starać planować w sposób uporządkowany, w określonej kolejności,  obejmując wszystkie ważne obszary naszej przyszłej działalności…”

Cały artykuł (część I i II) na stronie http://www.ppr.pl/artykul-podstawowe-informacje-czesc-1-136490-dzial-3817.php

loga_partnerstwo_nowe_2