Pierwsze wypłaty z programu Rodzina 500 plus w gminie Połczyn-Zdrój

Wcześniej niż pierwotnie planowano, bo już w piątek 29 kwietnia, wypłacone zostaną pierwsze świadczenia dla rodziców, przewidziane w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Najwcześniej po 500 zł na dziecko kwalifikujące się do tej formy wsparcia otrzymają osoby, które złożyły dokumenty 1 i 4 kwietnia. W tych dniach do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju wpłynęły aż 282 wnioski, zdecydowana większość z nich została rozpatrzona i zakończona decyzją administracyjną.
Warunkiem naliczenia świadczeń do wypłaty w kasie lub przelewem bankowym jest wcześniejszy odbiór decyzji, zatem osoby, które złożyły wnioski w powyższych terminach, ale nie odebrały decyzji w tej sprawie przy próbie doręczenia, poczekają na pieniądze do kolejnego terminu wypłat. Świadczenia w kwietniu nie otrzymają również ci wnioskodawcy, których dokumenty wymagają uzupełnienia lub zostały skierowane do Urzędu Marszałkowskiego w związku z przebywaniem członka rodziny za granicą.
Następne wypłaty realizowane będą zgodnie z zamieszczonym poniżej terminarzem, w miarę rozpatrywania kolejnych spraw według daty złożenia kompletnych dokumentów.

Terminy wypłat