OTWARCIE „ORLIKA”

W dniu 16 sierpnia br. miało miejsce otwarcie kompleksu sportowego zbudowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W uroczystości uczestniczyły władze Samorządu Połczyna-Zdroju i Powiatu Świdwińskiego oraz Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.

Połczyński „Orlik” zbudowany przy ul. Strażackiej kosztował łącznie 1 073 000 złotych, z czego dofinansowanie uzyskane przez Urząd Miejski w Połczynie Zdroju z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wyniosło 333 000 złotych, a z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki 500 000 złotych. Wkład własny Gminy Połczyn-Zdrój to 240 000 złotych. Wykonawcą była firma NHI Polska Spółka z o.o.

-Samorząd Połczyna-Zdroju nosił się z zamiarem budowy takiego obiektu praktycznie od początku istnienia programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, jednak proponowane wcześniej lokalizacje, na przykład między ulicą Wąską a blokami przy ul. Staszica, nie zyskały powszechnej akceptacji. Dyskusja na ten temat, prowadzona w ramach konsultacji społecznych, spowodowała zwłokę w pojęciu inwestycji, ale warto było ją prowadzić, bo obecna lokalizacja obiektu wydaje się optymalna – powiedział po uroczystości Mirosław Pierz, zastępca burmistrza Połczyna-Zdroju.

Krótka impresja filmowa z otwarcia połczyńskiego „Orlika”: