OGŁOSZENIE

Burmistrz Połczyna-Zdroju zaprasza Mieszkańców Sołectwa Redło na zebranie, które odbędzie się dnia 16 lipca 2020 r. o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Redle.

Tematem zebrania będą bieżące sprawy sołeckie.

                                                  Burmistrz

                                                                  Połczyna-Zdroju