Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrz Połczyna-Zdroju, po przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, podjął decyzję o przedłużeniu do dnia 14 czerwca 2020 roku czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Informujemy jednocześnie, że przedłużone są wypłaty zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 8 roku życia http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=364363.