Oficjalne podpisanie umów na dofinansowanie zadań

W czwartek 19 października 2017r. w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju odbyło się oficjalne podpisanie czterech umów na dofinansowanie zadań, o które Gmina aplikowała do Funduszy Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”. Na umowach swoje podpisy złożyli Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko, Burmistrz Połczyna-Zdroju Barbara Nowak i Skarbnik Gminy Małgorzata Bilska.

Pierwsza z umów dotyczy „Termomodernizacji obiektu Centrum Kultury”, który znajduję się przy ulicy Wojska Polskiego. Koszt zadania to 1.030.150,00 zł, z czego dofinansowanie to 643.916,00 zł.
Drugi projekt to „Rozbudowa Ogólnodostępnej Infrastruktury Uzdrowiskowej bazującej na zasobach endogenicznych Połczyna-Zdroju”. W ramach projektu do końca października 2018r. na terenie Parku Zdrojowego ma powstać mała tężnia, plac zabaw, park linowy, ścieżka zdrowia, park zapachów, zmodernizowana zostanie pijalnia wody „Joasia”. Nowe oblicze zyska skwer przy ulicy Zdrojowej oraz fontanna przy Dyrekcji Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. Wartość całkowita zadania to 2.997 539,40 zł, a dofinansowanie to kwota 1.798 523,64 zł.
Kolejny projekt , który będzie znacznie poprawiał wizerunek Parku Zdrojowego to remont amfiteatru za kwotę 352 937,00 zł, z czego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” pozyskano dotację w wysokości 299 997,00 zł.
W celu uporządkowania przestrzeni miejskiej w zabytkowym śródmieściu naszego miasta realizowane będzie także zadanie pn. „Budowa targowiska miejskiego” u zbiegu ulic Zdrojowej i Szpitalnej. Wartość inwestycji wynosi 1.558 000,00 zł, a z PROW Gmina pozyskała wsparcie w wysokości 992.000 zł.

Wszystkie te przedsięwzięcia mają istoty wpływ na budowanie wizerunku Połczyna-Zdroju, poprawę jego atrakcyjności dla turystów i kuracjuszy, a przede wszystkim mają służyć dla dobra naszych mieszkańców.

fot. Marcin Catewicz