Obchody Tygodnia Bibliotek w Połczynie-Zdroju

W tym roku obchody Tygodnia Bibliotek przypadają na okres 8-15 maja. Z tej okazji Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Połczynie-Zdroju zaprosiła do komnat zamkowych dzieci, młodzież i dorosłych.
W dniu 11 maja odbyła się impreza wieńcząca konkurs plastyczny „EX LIBRIS lub LOGO biblioteki”. Zwycięski ex libris miałby posłużyć do sygnowania zbiorów, natomiast logo mogłoby się stać oficjalną częścią identyfikacji wizualnej biblioteki. Wpłynęło 14 prac w kategorii „uczniowie szkół podstawowych”, w tym 12 ex librisów i 2 loga. Autorami są uczniowie klas 5 i 6 Publicznej Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju. Opiekunkami młodzieży były panie Emilia Łupicka i Zofia
Smolarek. Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
NAGRODY:
1 miejsce – nie przyznano
2 miejsce – Ex libris, autorka Urszula Tokarska
3 miejsce – Ex libris, autorka Paulina Wiater

WYRÓŻNIENIA równorzędne:
Ex libris, autorka Weronika Dziwura
Ex libris, autor Piotr Kołt
Ex libris, autorka Michalina Pisarczyk
Ex libris, autorka Magdalena Szczepek
Ex libris, autorka Kinga Wilk.
Wszystkie prace można obejrzeć na wystawie pokonkursowej.
Również 11 maja Burmistrz Połczyna-Zdroju oraz Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju zaprosili do połczyńskiego zamku na spotkanie z Eugenem von Muszynskim, który jako dziecko przebywał w zakładzie germanizacyjnym organizacji Lebensborn w Bad Polzin (Połczyn-Zdrój) w ośrodku „Heim Pommern”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców miasta, jak i kuracjuszy.
12 kwietnia biblioteka zaprosiła dzieci z klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju do udziału w Konkursie Pięknego Czytania. Uczestnicy konkursu czytali wylosowane wcześniej wiersze patrona biblioteki, Juliana Tuwima. W przygotowaniu dzieci pomagały wychowawczynie, panie Małgorzata Ciechanowicz, Katarzyna Kowalczyk, Bożena Łukomska i Elżbieta Tokarska.
Wystąpienia 20 uczestników konkursu oceniało Jury w składzie: Mirosława Chojnowska (Przewodnicząca), Anna Bartkowiak i Renata Radziusz. Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
NAGRODY i tytuł Mistrza Pięknego Czytania :
1 nagroda – Hubert Książek, kl. I d
2 nagroda (równorzędnie) – Jadwiga Ciszewska, kl. I c oraz Jakub Konicki, kl. I d
3 nagroda – Iga Błaszkiewicz, kl. I c
WYRÓŻNIENIA:
1.Diana Marchalewicz, kl. Ib
2.Nikola Lasota, kl. I b
3.Lidia Pachciarek, kl. I b
4.Agata Michalak, kl. I c
5.Miriam Pawlak, kl. I d
6.Zuzanna Szrajner, kl. I a
7.Filip Michnik, kl. I d
8.Klaudia Lewandowska, kl. I b
Konkurs uświetnił występ Joanny Lorenc, biorącej udział w ogólnopolskich konkursach recytatorskich, która zaprezentowała różne interpretacje wierszy Juliana Tuwima. Podczas imprezy panowała wspaniała i wesoła atmosfera.
Zapraszamy na następną taką imprezę za rok.